عمومی

تبلیغات و اینستاگرام این روز ها یکی از شبکه های پر بازدید در بین رسانه های اجتماعی اینستا گرام است. بازاریابی با اینستاگرام  چند سالی است که در شبکه اینستاگرام متداول شده ادامه مطلب

کدهای QR پلی میان تبلیغات آفلاین و آنلاین      امروزه در خیلی جاها روی تبلیغات چاپی با یک مربع به شکل ماتریس دوبعدی شامل لکه‌های مشگی رنگ مواجه ادامه مطلب